Vandaag leer je voor morgen!
 
Formulier medicijnverstrekking


Volgens ons protocol medicijnverstrekking mogen wij zonder uw schriftelijke toestemming geen medicijnen aan uw kind toedienen. Dit geldt niet alleen voor medicijnen op recept maar zelfs voor oordruppels en paracetamol of kinderaspirine.

U kunt middels het formulier dat u hier kunt downloaden de school toestemming verlenen om de medicijnen te geven.
De formulieren zijn ook via de leerkrachten te verkrijgen.