Vandaag leer je voor morgen!
Nieuws van de Oudervereniging

 Algemene ledenvergadering Oudervereniging

 Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2017/2018 heeft plaatsgevonden op dinsdag 18 september 2018 om 20.00 uur in de Johannesschool (via de hoofdingang van de bovenbouw).


Tijdens de ALV brengt het OV-bestuur verslag uit over haar activiteiten en uitgaven over het afgelopen schooljaar en zult u geïnformeerd worden over de plannen voor dit schooljaar. Tijdens de  ALV vragen wij uw goedkeuring voor onze begroting voor het komende jaar.
 
Het verslag van de ALV van vorig jaar en het secretarieel jaarverslag vindt u
hier. 

Wilt u weten wat de oudervereniging zoal voor u doet?
kijkt u  eens bij 'Wie is wie'. Hier stellen de leden zich aan u voor en vind u verder informatie over de taken van de oudervereniging.

De volgende Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden in september 2019.