Vandaag leer je voor morgen!

Leerlingenraad 

      

De Johannesschool heeft een eigen leerlingenraad, die bestaat uit klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8.  De leerlingenraad komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar om samen met juf Imke te praten over dingen die de leerlingen belangrijk vinden op school .  Zo praten we over de invulling van het schoolplein, de excursies, over juffen- en meesterdag, maar ook over dingen die direct met het onderwijs in de klas te maken hebben. 

De leerlingenraad voor het schooljaar '18-'19 bestaat uit: Thijn en Tessa uit groep 5, Maartje en Raffaele uit groep 6,
Emy en Marijn uit groep 7 en Jaiden en Imke uit groep 8.