Vandaag leer je voor morgen!
De medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2018-2019 bestaat uit: 

Esther van Winden (ouder), Madeleine Israël (ouder), Sanne Klijn (leerkracht), Mijke Deweer (leerkracht)Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de wet voorgeschreven orgaan waarin leerkrachten en ouders van leerlingen zijn vertegenwoordigd. De MR oordeelt over het beleid van het schoolbestuur en de uitvoering daarvan door de schoolleiding.

De MR behartigt de belangen van leerkrachten en ouders van leerlingen op directe wijze tijdens de MR-vergaderingen en indirect via het lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de Gemeenschappelijke MR van de vijf scholen in Pijnacker van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Het schoolbestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP), of haar vertegenwoordiging en een delegatie van onze MR is aanwezig tijdens deze GMR-vergaderingen.De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Esther van Winden.
Secretaris: Madeleine Israël.
Oudergeleding: Madeleine Israël en Esther van Winden.
Leerkrachtgeleding: Sanne Klijn en Mijke Deweer.


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): 

Namens de Johannesschool in de GMR: Mijke Deweer (leerkracht) en Madeleine Israël (ouder). Contact:   
 

U kunt altijd contact opnemen met de leden van de MR als u ergens aandacht voor wenst.
Het emailadres van de MR is:

mr@johannesschoolpijnacker.nl
 
De MR heeft ook een postvakje in de school.

 
 
 
Wilt u aanwezig zijn bij een MR-vergadering?
 U bent als toehoorder van harte welkom om bij een gedeelte van de vergadering aanwezig te zijn.
U kunt zich via de email van de MR aanmelden.
 

Wilt u notulen inzien, dan kun u mailen naar mr@johannesschoolpijnacker.nl