Vandaag leer je voor morgen!

De oudervereniging

De Johannesschool kent een zeer actieve oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV is een vertegenwoordiging van alle ouders van de kinderen op de Johannesschool. Samen met de leerkrachten organiseren de leden van de OV diverse activiteiten op school. De OV werkt met werkgroepen waaraan een OV-lid kan deelnemen. Een werkgroep komt meestal een paar keer bijeen om een activiteit te organiseren en sommige leden zijn op de feestdag aanwezig om te helpen. Het maken van versieringen en het kopen van lekkernijen en cadeaus wordt ook gedaan door de OV-leden. 

Activiteiten die de OV organiseert zijn o.a.:
 

o    Kinderboekenweek

o    Schoolfotograaf

o    Sinterklaas

o    Kerst 

o    Juffen- en meesterdag

o    Pasen

o    Avondvierdaagse

o    Banenmarkt voor groep 8

o    Schoolreisjes en excursies

o    Versieren
 

Hiernaast vergadert het OV-bestuur circa 8 keer per jaar over de lopende activiteiten. 

De OV-vergaderingen zijn voor alle ouders toegankelijk dus als u geïnteresseerd bent, 

kunt u altijd een keer een vergadering bijwonen. Ook als u geïnteresseerd bent in het helpen organiseren van één van de activiteiten of als u wilt deelnemen aan het OV-bestuur, dan kunt u contact opnemen met de OV via ov@johannesschoolpijnacker.nl


 

                         De OV, voor meer plezier op school!                                    

 

Home