Vandaag leer je voor morgen!

Visie Johannesschool


Visie op lesgeven    
Het lesgeven is de kern van ons werk.
We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen,
hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn.  

We hebben als team vijf pijlers geformuleerd waarin we de visie van de school hebben ondergebracht:
 
Veiligheid
 Wij hebben een veilig klassenklimaat met duidelijke schoolregels hoog in het vaandel staan.
Met het nauwlettend volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind zorgen we ervoor dat de leerlingen kunnen leren op een plek waar ze zich veilig voelen.
Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie met de leerkracht waarin het kind zich gekend weet. 

Onderwijs op Maat
Wij spelen in op de onderwijsbehoeftes van het kind, waarbij interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs en gevarieerde werkvormen hanteren (variatie=motivatie) van groot belang zijn.
De leerkrachten verzorgen kwaliteitsvolle (directe) instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken.
Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen.
Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk.
Voor de leerlingen die meer instructie nodig hebben,
wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel.
Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. 
Voor deze leerlingen is een ondersteuningsstructuur opgezet.
Voor leerlingen die meer uitdaging aan kunnen worden verdiepings-  
en verbredingsopdrachten aangeboden 
en  de stof compact aangeboden.   
 
Zelfstandigheid
  Er wordt gewerkt met dag- en weektaken waarbij wij de leerlingen bewust maken van hun eigen leerproces.
Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin en reflecterend vermogen zijn daarbij
belangrijke pedagogische aandachtspunten.
 
Creativiteit
 Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. Op onze school besteden we daarom gericht aandacht aan de 21 st century skills; waarbij, ICT gebruik, probleemoplossend denken en creativiteit (mede terug te zien in de vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek) belangrijke onderdelen zijn. 
 
Samenwerkend leren
 Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. Binnen onze school vinden we het belangrijk dat kinderen niet alleen leren van de communicatie over en weer met de leerkracht, maar ook met elkaar en van elkaar.
Kinderen die co÷peratief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine groepen.
De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten hier met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Wij zien het als een waardevolle aanvulling op klassikale activiteiten en individueel werk. Tevens willen we met co÷peratief leren een klimaat in de klas creŰren waarin kinderen elkaar waarderen,
begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. 


Vandaag leer je voor morgen!