Vandaag leer je voor morgen!

Schooltijden

Schooltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen in de ochtend naar school van 8.30 - 12.00 uur en in de middag van  13.15 - 15.15 uur. Op woensdag  gaan de kinderen naar school van 08.30 - 12.15 uur. 

Tussen 12.00 en 13.15 uur mogen de kinderen thuis eten óf overblijven via onze overblijfvereniging
Knabbel en Babbel.  Wilt u uw kind(eren) over laten blijven, dan dient u lid te worden van de overblijfvereniging, ook als u uw kind slechts incidenteel wilt laten overblijven. Informatie kunt u inwinnen bij de coördinator: Mechelina van der Smit, tel: 015-3696235. Inschrijfformulieren voor de overblijf zijn verkrijgbaar op school. 

De jongste kleuters (groep 1) zijn op woensdag vrij.  De groep 2-leerlingen zijn om de woensdag vrij. Deze woensdagen staan op de jaarkalender op de homepage vermeld.