Vandaag leer je voor morgen!
Het team van de Johannesschool

 


Directeur 

juf Imke
Leerkracht   groep 1/2  a
   
juf Jacqueline

Leerkracht groep 1-2 b

juf Marcella 

Leerkrachten groep 3
               
           juf Rachel                                                                    juf Lisa          
 
Leerkracht  groep 4           
 
juf Sema 

Leerkrachten  groep 5
          
juf Katja                                                      juf Thera

Leerkracht groep 6

          
    juf Anne-Marieke

Leerkracht groep 7
                  
  juf Sanne 

Leerkrachten groep 8 
       
               juf Rozanne                                       juf Mijke

Vakleerkracht gymnastiek 

meester Ronald 

Juffen van de peuteropstap
   
juf Michelle en juf Rosita

Bouwcoördinatoren
     
                      juf Marcella (onderbouw)         juf Rozanne (bovenbouw)                    
 
Intern begeleiders/ leerlingenzorg
     
juf Alice (onderbouw)                  juf Mijke (bovenbouw)

Onderwijsassistent
  
juf Michelle         

Opleider in de school 

Juf Alice

Conciërge

juf Suzanne

Administratie

juf Joke