Vandaag leer je voor morgen!

Overblijf

Overblijf

Op school bestaat de mogelijkheid uw kind te laten overblijven. De organisatie daarvan is in handen van Overblijfvereniging Knabbel en Babbel. Wilt u uw kind(eren) over laten blijven, dan dient u lid te worden van de overblijfvereniging, ook als u uw kind slechts incidenteel wilt laten overblijven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur van school of bij de overblijfcoördinator: Mechelina van der Smit, tel: 015-3696235.